IRC TECHNOLOGIES LIMITED

"เราคือผู้จัดหาซอฟต์แวร์ ฮาร์ดเเวร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับอุตสาหกรรม"ประวัติบริษัท

ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์

ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่ายี่สิบปี และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการเป็นผู้จัดหาระบบการทดสอบ เครื่องมือวัดที่หลากหลายด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย และวิศวกรที่พร้อมสนับสนุนและให้บริการ ด้วยศักยภาพที่มี บริษัทได้มุ่งเน้นไปยังหน่วยงานของรัฐบาล อุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกิจที่ต้องการทางออก สำหรับเทคโนโลยีการทดสอบ และการวัดเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามที่ลูกค้าของเราคาดหวังไว้