IRC TECHNOLOGIES LIMITED

"เราคือผู้จัดหาซอฟต์แวร์ ฮาร์ดเเวร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับอุตสาหกรรม"Refurbished Services

Refurbished Equipment

บริษัท IRCT มีอุปกรณ์มือสองสภาพดี ซึ่งเราสามารถซ่อม ปรับแต่ง และสอบเทียบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยเราสามารถเสนอขายพร้อม Warranty 1 ปี หรือหลายปีเป็นทางเลือกตามที่ลูกค้าต้องการ ศูนย์บริการของเรามีทีมงานที่มีความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการซ่อม และการสอบเทียบเป็นเวลายาวนาน ลูกค้าจึงมั่นใจในคุณภาพของเครื่องที่ผ่านมาตรฐานของศูนย์บริการของเราได้

 

ประโยชน์ของการซื้อ Refurbished Equipment จากเรา:

- คุณลูกค้าจะสามารถใช้อุปกรณ์ทดแทนจากอุปกรณ์เดิมที่เสียไป และไม่สามารถหาของใหม่เปลี่ยนได้เนื่องจากเป็นสินค้า EOS

- คุณลูกค้าจะได้รับการบริการซ่อม และสอบเทียบจากทีมงานที่มีความชำนาญสูง

- อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ ซึ่งเหมาะสำหรับงานที่เน้น Cost-Effective

 

นอกจากนี้เรายังมี Refurbished Equipment บางรุ่นพร้อมจำหน่ายในราคาพิเศษ สนใจสอบถามได้ที่: Info@irct.co.th หรือ Line @IRCT